• هنرمندان صنایع دستی شهرستان
  Description: F:\دستورالعمل صدورمجوزها - خرداد 93 pdf فايل\مجوزها\هنرمندان\ناصر\1001.jpg ناصر جوانمردی 
  رشته ساخت سازهای سنتی
  30 سال سابقه
  Description: F:\دستورالعمل صدورمجوزها - خرداد 93 pdf فايل\مجوزها\هنرمندان\مجید\1.jpg مجید جوانمردی
  رشته : ساخت سازهای سنتی
  سابقه 15 سال
  حمیدرضا جوانمردی
  رشته ساخت سازهای سنتی
  20 سال سابقه
  محمدعلی شهریور بقمچی
  رشته چلنگری
  30 سال سابقه
  جعفر علیزاده
  رشته نمد مالی
  40 سال سابقه
  زینب چناران مقدم
  رشته دوخت لباس های محلی
  6 سال سابقه
  حامد یعقوبی پایه
  رشته معرق چوب
  6 سال سابقه
  ملیحه پارسا
  رشته گلیم بافی
  6 سال سابقه
  نرجس عارف
  رشته گلیم بافی
  5 سال سابقه
  ملیحه کشمیری قرقی
  رشته سراجی سنتی
  6 سال سابقه
  منیژه فیضی
  رشته سفال و سرامیک
  10 سال سابقه
  کوثر براتزاده
  رشته نگارگری
  10 سال سابقه
  منیره میرزایی
  رشته گلیم بافی
  6 سال سابقه
  مهری میرزایی
  رشته گلیم بافی
  6 سال سابقه


   

سایر شهرستان ها
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق