• هنرمندان صنایع دستی شهرستان
  Description: F:\دستورالعمل صدورمجوزها - خرداد 93 pdf فايل\مجوزها\هنرمندان\ناصر\1001.jpg ناصر جوانمردی 
  رشته: ساخت سازهای سنتی
  30 سال سابقه
  Description: F:\دستورالعمل صدورمجوزها - خرداد 93 pdf فايل\مجوزها\هنرمندان\مجید\1.jpg مجید جوانمردی
  رشته: ساخت سازهای سنتی
  سابقه 15 سال
  منیژه فیضی
  رشته: سفال و سرامیک
  10 سال سابقه
  حمیدرضا جوانمردی
  رشته: ساخت سازهای سنتی
  20 سال سابقه
  محمدعلی شهریور بقمچی
  رشته: چلنگری
  30 سال سابقه
  منیره میرزایی
  رشته: گلیم بافی
  6 سال سابقه
  جعفر علیزاده
  رشته: نمد مالی
  40 سال سابقه
  زینب چناران مقدم
  رشته: دوخت لباس های محلی
  6 سال سابقه
  کوثر براتزاده
  رشته: نگارگری
  10 سال سابقه
  حامد یعقوبی پایه
  رشته: معرق چوب
  6 سال سابقه
  ملیحه پارسا
  رشته: گلیم بافی
  6 سال سابقه
  مهری میرزایی
  رشته: گلیم بافی
  6 سال سابقه
  نرجس عارف
  رشته: گلیم بافی
  5 سال سابقه
  ملیحه کشمیری قرقی
  رشته: سراجی سنتی
  6 سال سابقه
     


   

سایر شهرستان ها
ورود به پنل
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق