• فهرست بناهای ثبتی شهرستان

   

  آدرس مالكيت نوع اثر موضوع اثر تاریخ ثبت شماره ثبت قدمت شهرستان نام اثر ردیف
    دولتي بنا برج 15/10/1310 146 قرن 8 هـ . ق چناران برج مقبره رادکان 1
  بخش گلبهار- دهستان گلمكان - روستای نوزاد وقفي بنا آرامگاه 24/09/1375 1812 قرن 10-9 هـ . ق چناران مقبره عبدالرحمن گهواره گر 2
  5 کیلومتری شمال روستای اخلمد دولتي بنا سد 26/04/1380 4034 اسلامي چناران بند اخلمد 3
  18 كيلومتري شمال غرب شهرستان چناران- مجاور روستاي سيد آباد دولتي بنا رباط 11/05/1380 4462 صفويه چناران رباط سید آباد 4
  بخش مركزي - روستای رادکان وقفي بنا مسجد 10/10/1381 6658 اواخر تيموري - اوايل صفويه چناران مسجد جامع رادکان 5
  بخش گلبهار- دهستان گلمكان- روستای نوزاد- شمال شرق مزار گهواره گر عمومي بنا بلغورخانه 05/04/1384 11906 صفويه چناران بلغورخانه مزار شيخ عبدالرحمن گهواره گر 6
  گلبهار- مجاور ميدان امام علي وقفي بنا حسينيه 19/05/1384 12866 قاجاريه چناران حسينيه قديمي گلمكان 7
  بخش گلبهار- دهستان گلمکان - شرق روستای اسجیل خصوصي بنا برج 28/06/1386 19741 قاجاريه چناران برج قلعه اسجیل 8
  بخش مركزي- دهستان رادکان - روستاي رادکان دولتي بنا قلعه 26/10/1386 20578 سلجوقي - ايلخاني چناران خرابه هاي قلعه قوري 9
  بخش گلبهار - دهستان بيزكي - 2 ك م جنوب روستاي چشمه گيلاس دولتي بنا پل 27/12/1386 22288 پهلوي اول چناران پل چشمه گيلاس 10
  بخش مركزي- دهستان رادکان- 1 ك م جنوب غربي روستاي رادکان وقفي بنا آرامگاه 27/12/1386 22291 صفويه چناران آرامگاه خواجه 11
  بخش مركزي  دهستان رادکان- مجاور روستاي رادکان دولتي بنا حمام 27/12/1386 22299 اوايل قاجار چناران حمام رادکان 12
    خصوصي تپه تپه 10/10/1381 6657 پيش از تاريخ چناران تپه قیاس آباد 13
    دولتي تپه تپه 24/04/1382 9243 هزاره 5- هزاره 3
  ق .م
  چناران تپه باستانی چناران 14
    دولتي تپه تپه 27/12/1386 22300 تاريخي چناران تپه نخودك 15
    دولتي تپه تپه 27/12/1386 22308 قرن 3-12 هـ .ق چناران تپه قلعه اسجيل 16
    دولتي تپه تپه 18/12/1387 24977 قرن 7-3 هـ .ق چناران تپه سيدآباد 17
    دولتي تپه تپه 18/12/1387 24979 قرن 9-3 هـ .ق چناران تپه بزقلعه 18
    دولتي محوطه قبرستان 27/12/1387 26274 صفويه چناران قبرستان دولت آباد 19
   
   

   
سایر شهرستان ها
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق