• فهرست بناهای ثبتی شهرستان

   

  آدرس مالكيت نوع اثر موضوع اثر تاریخ ثبت شماره ثبت قدمت نام اثر ردیف
    دولتي بنا برج 15/10/1310 146 قرن 8 هـ . ق برج مقبره رادکان 1
   گلبهار- دهستان گلمكان - روستای نوزاد وقفي بنا آرامگاه 24/09/1375 1812 قرن 10-9 هـ . ق مقبره عبدالرحمن گهواره‌گر 2
  5 کیلومتری شمال روستای اخلمد دولتي بنا سد 26/04/1380 4034 اسلامي بند اخلمد 3
  18 كيلومتري شمال غرب شهرستان چناران- مجاور روستاي سيد آباد دولتي بنا رباط 11/05/1380 4462 صفويه رباط سید آباد 4
  بخش مركزي - روستای رادکان وقفي بنا مسجد 10/10/1381 6658 اواخر تيموري- اوايل صفويه مسجد جامع رادکان 5
   گلبهار- دهستان گلمكان- روستای نوزاد- شمال شرق مزار گهواره گر عمومي بنا بلغورخانه 05/04/1384 11906 صفويه بلغورخانه مزار شيخ عبدالرحمن گهواره‌گر 6
  گلبهار- مجاور ميدان امام علي وقفي بنا حسينيه 19/05/1384 12866 قاجاريه حسينيه قديمي گلمكان 7
   گلبهار- دهستان گلمکان - شرق روستای اسجیل خصوصي بنا برج 28/06/1386 19741 قاجاريه برج قلعه اسجیل 8
  بخش مركزي- دهستان رادکان - روستاي رادکان دولتي بنا قلعه 26/10/1386 20578 سلجوقي- ايلخاني خرابه هاي قلعه قوري 9
   گلبهار - دهستان بيزكي - 2 ك. م جنوب روستاي چشمه گيلاس دولتي بنا پل 27/12/1386 22288 پهلوي اول پل چشمه گيلاس 10
  بخش مركزي- دهستان رادکان- 1 ك. م جنوب غربي روستاي رادکان وقفي بنا آرامگاه 27/12/1386 22291 صفويه آرامگاه خواجه 11
  بخش مركزي  دهستان رادکان- مجاور روستاي رادکان دولتي بنا حمام 27/12/1386 22299 اوايل قاجار حمام رادکان 12
    خصوصي تپه تپه 10/10/1381 6657 پيش از تاريخ تپه قیاس آباد 13
    دولتي تپه تپه 24/04/1382 9243 هزاره 5- هزاره 3
  ق .م
  تپه باستانی چناران 14
    دولتي تپه تپه 27/12/1386 22300 تاريخي تپه نخودك 15
    دولتي تپه تپه 27/12/1386 22308 قرن 3-12 هـ .ق تپه قلعه اسجيل 16
    دولتي تپه تپه 18/12/1387 24977 قرن 7-3 هـ .ق تپه سيدآباد 17
    دولتي تپه تپه 18/12/1387 24979 قرن 9-3 هـ .ق تپه بزقلعه 18
    دولتي محوطه قبرستان 27/12/1387 26274 صفويه قبرستان دولت آباد 19
   
   

   
سایر شهرستان ها
ورود به پنل
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق